Bedrijfsleider Zuid (omgeving Den Haag)

Hemubo is een groep bedrijven die zich bezig houdt met strategisch, duurzaam en resultaatgericht renoveren en onderhouden van vastgoed en civiele objecten en asbestsanering. Samenwerking, vakmanschap, inspiratie en ontwikkeling zijn onze kernwoorden. Onze innovatieve kracht maakt het mogelijk opdrachtgevers steeds die oplossing de bieden waar de situatie om vraagt. Innovatie en ontwikkeling zijn steeds gekoppeld aan een praktisch toepassingskader. Met een omzet van 90 miljoen euro zijn we één van de grotere spelers op de markt. Hemubo Almere BV is sinds 1971 landelijk werkzaam en heeft op dit moment circa 250 werknemers in dienst. Wegens uitbreiding van de werkzaamheden van Mulder Schilders zijn wij per direct op zoek naar een bedrijfsleider zuid (omgeving Den Haag).

Taken en verantwoordelijkheden 

 • Je geeft leiding aan het uitvoeringsteam, voert functioneringsgesprekken en zorgt ervoor dat de medewerkers zich optimaal inzetten en kunnen ontwikkelen.
 • Je bent betrokken bij het selecteren, aannemen en contract beëindiging van medewerkers.
 • Je draagt zorg voor een optimale bezetting van de medewerkers op de projecten.
 • Je adviseert/werkt mee bij het tot stand komen van het bedrijfsbeleid, bedrijfsdoelstellingen, strategische plannen en investeringen e.d. Je stelt, i.o.m de directeur budgetten op en bewaakt deze nauwkeurig.
 • Je doet voorstellen op financieel gebied waarbij gestreefd wordt naar een beperking van de kosten en een optimaal rendement voor de organisatie.
 • Je zorgt voor de realisatie van projecten binnen de bij overdracht vastgelegde randvoorwaarden.
 • Je zorgt ervoor dat het werk voldoet aan de gestelde eisen van de klant; je verleent medewerking aan verificaties voor de klant en hebt een klantvriendelijke instelling.
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor de (algemene) bedrijfsvoering en resultaten van de onderneming (financiën, inkoop, voortgang en kwaliteit).
 • Je ziet toe op naleving van projectkwaliteitsplan en VGWM- projectplan en bewaakt de planningen en schema's van de projecten in uitvoering.
 • Je neemt zonodig maatregelen om de voortgang in de werkvoorbereiding en uitvoering te waarborgen.
 • Je neemt een deel van de uitvoering - verkoop en werkvoorbereiding - voor je rekening en voert prijsonderhandelingen met onderaannemers voor projecten in uitvoering.
 • Je voert periodiek overleg om de gang van zaken te bespreken en sturing te geven aan de bedrijfsprocessen (helikopterview).
 • Je analyseert periodiek de bedrijfsresultaten en neemt waar nodig maatregelen om de resultaten te verbeteren.
 • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en vertaalt deze naar de organisatie toe.
 • Je onderhoudt externe contacten om de ontwikkelingen binnen de bedrijfstak en bij de concurrentie te kunnen volgen en bouwt aan relaties, zowel intern als extern.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden, de veiligheid en   arbeidsomstandigheden, (bedrijfs)regelgeving (o.a. KAM systeem) en normeringen van de onderneming.
 • Je bent verantwoordelijk voor een constructieve en collegiale inbreng en draagt zorg voor een effectieve en efficiënte communicatie.

Functieprofiel:

 • Het regelen van de samenstelling van de ploegen.
 • Het tijdig afroepen van onderaannemers, materialen en materieel.
 • Het aanvragen van offertes bij onderaanneming.
 • Het bijhouden van regiewerken.
 • Het bijhouden van meer- en minderwerken.
 • Het coördineren van de werkzaamheden van eigen personeel en onderaannemers.
 • Het vervaardigen van adequate planningen voor de toegewezen werkzaamheden.
 • Het bewaken van de planningen en rapporteren daarvan aan directie.
 • Het meedenken over de werkmethodes. 
 • Het onderhouden van contacten met de opzichter/toezichthouder.
 • Het beheren van het tekeningenbestand voor het eigen projectdeel.
 • Het bijhouden van een dagboek voor het eigen projectdeel.
 • Het controleren van aan te voeren of geleverd materiaal.
 • Het houden van (dagelijkse) controle op de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Het signaleren van afwijkingen van het bestek en de tekeningen.
 • Het registreren van manuren en aangevoerde materialen.
 • Het verzorgen van de bouwadministratie en de coördinatie met onderaannemers /leveranciers/derden.
 • Het uitschrijven van uitvoerdersbonnen t.a.v. het uitbestede werk en het bijhouden van de facturatie van de uitbestede werken.
 • Draagt mede verantwoording voor het financiële resultaat van het project in relatie tot gestelde termijnen.
 • Het deelnemen aan werkbesprekingen en uitvoerdersvergaderingen.
 • Het opleveren van de werken.
 • Het deelnemen aan projectevaluaties inclusief de beoordeling van onderaannemers en leveranciers.

Voert het beleid inzake VGM uit:

 • Het introduceren van een nieuwe medewerker op het werk.
 • Het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Het zorgdragen voor orde en netheid op de bouwplaats.
 • Het melden van ongevallen, bijna ongevallen en incidenten aan de direct leidinggevende en TQM-manager.
 • Het zorgdragen voor de uitvoering van VGM-inspectierondes.
 • Zit de toolboxmeetings vanuit de toegewezen werkzaamheden voor en organiseert en bewaakt dat de toolboxmeetings 10 keer per jaar gehouden worden.

Functie-eisen:

Functie-eisen:

 • HBO denk- en werkniveau.
 • HTS Bouwkunde of gelijkwaardig.
 • Bij voorkeur aanvullende vakdiploma's.
 • VCA-VOL.
 • Rijbewijs B.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie en branche.
 • Kennis van bestek- en kwaliteitseisen.
 • Bekend met resultaatgericht vastgoedonderhoud en lean bouwen.
 • Ervaring met het aansturen van onderaannemers.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (UAV, Bouwbesluit, Kwaliteits-/VGM-handboek)

Vaardigheden en eigenschappen:

 • Je bezit uitstekende leidinggevende kwaliteiten en bent besluitvaardig.
 • Je weet een goede arbeidssfeer te creëren, mensen te motiveren en in teamverband te werken.
 • Je bent in staat om (bouw)processen te analyseren, te verbeteren en aan te sturen.
 • Je bent ondernemend, commercieel en hebt financieel inzicht.
 • Je denkt oplossingsgericht en hebt een goed organisatie- en coördinatievermogen.
 • Je bent communicatief vaardig; zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en (bouw)technisch inzicht.
 • Je kan snel schakelen en bent tactisch en beheerst.
 • Je draagt bij aan een gemotiveerde werkhouding en een positief imago van het bedrijf.
 • Je bent klantgericht, stressbestendig en resultaatgericht.

Hemubo biedt:

Een uitdagende baan bij een toonaangevende onderhoudsorganisatie. Een plezierige, informele en inspirerende werkomgeving waarin je jezelf, persoonlijk en vakinhoudelijk, optimaal kunt ontwikkelen. Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie. 

Solliciteren?

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de genoemde eisen, stuur per email je motivatiebrief met CV naar Titia van den Berg (Manager HR) t.vandenberg@hemubo.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.