Middenstede, Den Haag

 • Opdrachtgever: Staedion
 • Projectnaam: Middenstede
 • Plaats: Den Haag
 • Aantal woningen: 232
 • Start- en opleverdatum: Aug. 2012 - Apr. 2013
 • Type werkzaamheden: Renovatie 
 • Bouwkosten: € 2.600.000
 • Opdrachtgever: Staedion
 • Contactpersoon: Dhr. H. Segijn / Dhr. J. Uithof
 • Type samenwerking: EMVI aanbesteding
 • Bewoonde staat: Ja

Het ‘nieuwe bouwen’

De wijk Bouwlust is het schoolvoorbeeld van het ‘nieuwe bouwen’; kaarsrechte strokenbouw met platte daken. Elk bouwblok heeft drie woonlagen welke worden ontsloten door portieken. De woningen voldeden echter niet meer aan de huidige wensen en eisen. Staedion was op zoek naar een partner die meedacht met het project en besloot daarom op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) een aannemer te selecteren. Hemubo heeft deze aanbesteding gewonnen, onder andere om hun visie op het aanpakken van het asbest. In de woningen zijn de badkamer, keuken en het toilet meer bij de tijd gebracht en zijn in alle woningen de asbesthoudende standleiding vervangen. Tevens zijn om gezondheids- en veiligheidsredenen de oude open geisers weggehaald en hebben de bewoners de mogelijkheid gekregen om een cv- installatie te laten

aanbrengen. Verder zijn de buitenkozijnen geschilderd en zijn er kleine reparaties aan dak en gevel uit gevoerd. De uitdaging bij dit project waren de bewoners. Zij waren aanvankelijk niet geheel bereid om hun medewerking te verlenen. Na intensieve bewonersbegeleiding, ook in de avonduren, heeft Hemubo alle werkzaamheden ruim binnen de planning opgeleverd.