Sociale innovatie

Als renovatie en onderhoudsspecialist bevindt Hemubo zich letterlijk midden in de samenleving. De meest uiteenlopende wijken en huizen worden, vaak in bewoonde staat, gerenoveerd. Om de verbinding met de samenleving nog waardevoller te maken, is Hemubo voortdurend bezig sociale projecten op te zetten, soms gerelateerd aan een bouwproject en soms daarbuiten. Dit is iets wat door Hemubo ‘sociale innovatie’ genoemd wordt.

In het project ‘het buren erf’ in Krimpen aan den IJssel heeft Hemubo de bewoners maximaal bij het project weten te betrekken. Samen met bewoners is het sloopafval uit het project een nieuw leven ingeblazen, van sloophout zijn  straatmeubels gemaakt die in de wijk geplaatst zijn. Een looproute leidt de bewoners langs deze ‘stukjes geschiedenis’ uit de wijk. Daarnaast zijn hier twee ‘burenerven’ aangelegd, die door de bewoners zijn ingericht als moestuinen, om ook na afloop van de bouw het contact tussen de buren te versterken.

In een groot project in Soest, de Smitweg, versterkt de ‘Toolbox’ de cohesie tussen twee groepen bewoners: ouderen en allochtonen. Bewoners kunnen hier gratis gereedschap lenen, wat na de grote verbouwing heel handig is voor bewoners. Maar ook hebben de bewoners de mogelijkheid hier klushulp te vragen of aan te bieden aan hun medebewoners. 

Jong geleerd is oud gedaan

De vergrijzing treft ook zeker de bouwsector. Het opleiden en motiveren van jongeren om voor deze branche te kiezen is iets wat Hemubo dan ook heel serieus neemt. Hemubo biedt op jaarbasis circa dertig stage plekken en organiseert in samenwerking met JINC bliksemstages en sollicitatie trainingen aan jongeren van 8-16 jaar. Het idee hierachter is om jongeren hun interesses en talenten te laten ontdekken. Maar Hemubo pakt haar rol breder op, door in samenwerkingen met onderwijsinstellingen lesmateriaal te ontwikkelen welke blijvend aansluiten op de ontwikkelingen in de branche. Ook heeft Hemubo initiatieven waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans krijgen, bijvoorbeeld in de Zaanse wijk Poelenburg. 

Over de grens

Ook over de grens wil Hemubo meer betekenen in de samenleving. In Roemenië zijn kwadrant woningen gebouwd. De toenmalige onderkomens van de lokale bevolking was dermate slecht dat een verbetering meer dan welkom was. In een samenwerking met de lokale bevolking is het project tot stand gekomen. De fundering werd lokaal verzorgt, Hemubo deed de rest van de bouw.

Maar ook in Sri-Lanka heeft Hemubo een bijdrage geleverd, via CaraLanka. Zij ondersteunen lokale organisaties bij het verbeteren van de leefomstandigheden en het ontwikkelen van talenten van de volwassenen en kinderen.

Ook heeft Hemubo een bijdrage geleverd aan een educatief centrum op Bali; Coba Baca, wat staat voor ‘probeer te lezen’.  En maakte zij de groei van een missiepost in Tanzania mogelijk, welke nu een van de belangrijkste centra voor gezondheid in de regio is.