Hemubo

Hemubo is een multidisciplinaire organisatie, gericht op het strategisch renoveren en onderhouden van vastgoed en civiele objecten. De focus ligt hierbij op het leveren van klantwaarde, wat in elke situatie een andere invulling kan krijgen. Vanuit dit oogpunt heeft Hemubo sinds begin jaren zeventig een organische groei meegemaakt waarbij de invulling van de klantvraag heeft geleid tot de multidisciplinaire structuur van het bedrijf.

Haar platte organisatie en de korte lijnen maakt Hemubo wel een flexibel organisatie welke met circa 250 medewerkers – en aangevuld met haar vaste ketenpartners, invulling blijft geven aan de groei en ontwikkel ambitie. Met haar acht werkmaatschappijen -gespecialiseerd in bouwkunde, schilderwerk, asbestsanering en in installatie-, beton en geveltechniek - heeft Hemubo alle kennis in huis om projecten geheel zelf uit te voeren.

Hemubo is van mening dat mensen het meest waardevolle bezit zijn. En juist deze mensen zorgen ervoor dat Hemubo continu innoveert. Opleidingen op zowel het gebied van vak specialisme als cultuur staan dan ook hoog in het vaandel. Zodoende beschikt zij niet alleen over specialistische kennis op het gebied van techniek, maar ook haar bewonersbegeleiders, energetisch adviseurs, architecten, co-makingsadviseurs, vastgoedrekenaars en RGS adviseurs zijn slecht een kleine greep van wat Hemubo te bieden heeft. Deze innovatieve  en coöperatieve kracht maakt het mogelijk om gezamenlijk met opdracht­gevers steeds die oplossing te bieden waar de situatie om vraagt.

Missie

Hemubo is gespe­cialiseerd in strategische renovatie en onderhoud van vastgoed en civiele objecten op innovatieve en duurzame wijze voor professionele vastgoedeigenaren en –beheerders in midden en west Nederland. 

Visie

Bij het renoveren en onderhouden van vastgoed en civiele objecten maakt Hemubo gebruik van technische en innovatieve kennis en van de individuele werkmaatschappijen, waarbij de kracht van het collectief wordt ingezet. Het ontwikkelen van nieuwe bouwconcepten en –technieken is hierin een belangrijk aspect geworden. Ook procesinnovatie (co-creatie) speelt een belangrijke rol bij de aanpak van de projecten. Hiertoe blijft de organisatie haar kennisniveau ontwikkelen door te investeren in medewerkers en in samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners.   

KAM

Hemubo beschikt over alle voor de branche relevante certificaten en is aangesloten bij diverse vak- en brancheorganisaties, zoals de Vereniging van Gecertificeerde Betonreparatiebedrijven(VBR) en de OnderhoudNL.

De certificeringen zijn onder meer verleend op basis van het KAM-systeem, dat binnen de gehele groep van toepassing is. KAM staat voor Kwaliteitszorg, Arbeidsomstandigheden en Milieuzorg. Dit systeem wordt continu bewaakt en verbeterd door onze TQM manager.

Kwaliteit

Een doel van het Kwaliteitsmanagement systeem is de klanttevredenheid te verhogen. Begrip van de huidige en toekomstige behoeften van de klanten is daarbij essentieel. Hemubo streeft ernaar om de verwachtingen van de klant waar mogelijk te overtreffen. Voortdurend wordt onderzocht, onder andere via evaluaties en tevredenheids­onderzoeken, hoe onze opdrachtgevers de geleverde dienst waarderen. Hier kan de organisatie veel van leren en worden verbeteringen tijdig doorgevoerd.

Arbeidsomstandigheden

Kwaliteit kan slechts geleverd worden met gemotiveerde en betrokken medewerkers. Naast naleving van alle relevante wetten is ook het bevorderen van vakbekwaamheid van belang om deze betrokkenheid te bewerkstelligen. Het continu bijscholen van medewerkers is daarom een vast onderdeel van het kwaliteitsbeleid. 

Milieubeleid

Het belang van zorgvuldig omgaan met het milieu is evident. Alle werkmaatschappijen binnen Hemubo werken vanzelfsprekend binnen de wettelijke milieu­normen en beschikken over de benodigde vergunningen. Daarnaast stelt Hemubo zich als doel om ook de milieubelastingen tot het minimum te beperken, zie ook Duurzaam bouwen.