Schuim is soms onmisbaar.

In bad, in bier en als je bellen wilt blazen. Vakmensen die zich bezighouden met asbest weten dat ook. Met het door Hemubo ontwikkelde en gepatenteerde FiberCover® schuim wordt de bron tijdens asbestsanering in zijn geheel afgedekt. Omdat gevaarlijke vezels niet langer in de lucht kunnen komen, zijn dure, tijdrovende en onprettige veiligheidsmaatregelen vaak niet meer nodig.

FiberCover® schuim heeft een uitstekende hechting op gladde muren, plafonds en op asbest. Het druipt niet, zelfs niet na enkele uren en is te gebruiken bij zagen, boren, slijpen en hak en breekwerk. FiberCover® is pH neutraal en bevat geen giftige stoffen voor mens en milieu. Bovendien is het volledig biologisch afbreekbaar. Saneren kan sneller, veiliger en goedkoper. Dat is prettig voor iedereen: opdrachtgevers, uitvoerenden en bewoners.

Asbestsanering met FiberCover

Een belangrijk onderdeel van veilige asbestverwijdering is de ontwikkeling van nieuwe technieken. FiberCover® is een door HMB Milieutechniek ontwikkeld middel dat de vezelbron bedekt tijdens de sanering, om verspreiding van vezels in de lucht te voorkomen. Dit middel is door Hemubo al talloze malen gebruikt en altijd succesvol getest. Validatiemetingen tonen emissie reducties tot wel 100% aan, wat er in veel gevallen ook toe leidt dat de risicoklasse wordt teruggedrongen en dus ook de benodigde veiligheidsmaatregelen en kosten. Zodoende hoeven de medewerkers van Hemubo vaak niet meer in containment te werken als er binnen gesaneerd wordt, wat tijd, overlast en kosten bespaard. 

 De voordelen op een rijtje:

  • Langdurige hechting zelfs op hele gladde muren, plafonds en asbest;
  • Druipt niet, zelfs niet na enkele uren;
  • Het product is pH-neutraal en dus niet schadelijk;
  • Bevat geen giftige stoffen voor mens en milieu;
  • Volledig biologisch afbreekbaar.

 Verlaagt veiligheidsrisico's en kosten:

  • Eenvoudig te gebruiken in bewoonde woningen;
  • Saneren zonder containment mogelijk;Enorme tijdwinst;
  • Enorme kostenreductie;
  • Kan gebruikt worden op alle soorten asbesthoudende objecten en materialen;
  • Reeds vele malen toegepast en gevalideerd.

Inkapselen met schuimlaag

In de bovengelegen afbeelding ziet u een van de meest voorkomende saneringen: het verwijderen van een asbesthoudende plaat. Dikwijls bevinden dergelijke platen zich binnenshuis. FiberCover, een zeer dik schuimachtig materiaal, wordt in de randen van het kozijn gespoten, om zo de zaagkanten van de plaat te bedekken als deze verwijderd wordt. Als de plaat verwijderd wordt worden vezels op de zaagkant van de plaat ingekapseld. Hierdoor worden vezels die loskomen in het schuim opgevangen en komen deze niet in de lucht. De werking van het middel is bij elke sanering hetzelfde: de asbestbron wordt bedekt waardoor beschadigingen aan het materiaal niet leiden tot vezelemissie.

Inmiddels hebben wij het middel al toegepast bij de sanering van onder andere vensterbanken, kitranden, asbesthoudende platen, asbesthoudend koord en standleidingen.

FiberCover in de praktijk

Momenteel zijn wij in overleg met diverse overheids- en onafhankelijke instanties en worden er door HMB Milieutechniek proefprojecten opgestart om na te gaan hoe deze veelbelovende techniek kan worden ingepast in de Nederlandse wet- en regelgeving. De eerste resultaten zijn veelbelovend en er zijn al meerdere technieken gevalideerd.

Het middel is ook zeer effectief in het verminderen van overlast voor bewoners. De woning hoeft niet meer in containment en de medewerkers zien er niet meer uit als ‘marsmannetjes’. Daarbij zijn er veel voordelen te behalen in de tijd. Voor het project aan de van de Beltstraat in Haarlem van Elan Wonen zijn wij nu in plaats van een week slechts tweeëneenhalve dag in de woning bezig geweest. En voor ons project in Krimpen aan den IJssel van Qua Wonen gingen wij van twee weken naar slechts één dag!

Validatie:Wat:Van RK naar RK
Heimanstraat Zaandam92 VensterbankenRK 2 naar RK1
Marcantilaan Amsterdam150 VensterbankenRK 2 naar RK1
Heimenstraat Zaandam96 platen in kozijnenRK 2 naar RK1
Lineusstraat Amsterdam234 VensterbankenRK 2 naar RK1
Van de Beltstraat Haarlem120 koordjes om cv-pijpRK 3 naar RK1
Van de Beltstraat Haarlem40 AC bochten in badkamerRK 2 naar RK1
Ledeboerstraat Haarlem120 koordjes om cv-pijpRK 3 naar RK1
Ledeboerstraat Haarlem40 AC bochten in badkamerRK 2 naar RK1
Project Scoop 240 woningenDiv. AC buizenRK 2 naar RK1